Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Aug 21, 2020

Dagens gäst i MHV-podden är Charlotta Ingvoldstad Malmgren, Genetisk vägledare, Centrum för sällsynta diagnoser, Klinisk genetik samt Centrum för fostermedicin vid Karolinska universitetssjukhuset. Charlotta berättar vad en genetisk vägledare gör, lite bakgrund om screening fosterdiagnostik. Hur ges information till de gravida innan ev fosterdiagnostik undersökning.

Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.