Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Aug 11, 2020

Samordningsbarnmorska Anna Dahlin och psykolog David Narrowe intervjuas av samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök, ämnet för dagen är EPDS. Hur ska man som barnmorska använda EPDS i sitt arbete på barnmorskemottagning. EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) är ett frågeformulär om det psykiska måendet.