Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Aug 25, 2020

Hur ger man information till de gravida efter fosterdiagnostik? Vad händer sen? Vad vet vi om framtiden? Andra delen av intervju med Charlotta Ingvoldstad Malmgren, Genetisk vägledare, Centrum för sällsynta diagnoser, Klinisk genetik samt Centrum för fostermedicin, Karolinska universitetssjukhuset. Intervjuar för MHV-podden gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.