Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Jan 29, 2021

Dagens gäst i MHV-podden är Amal Omer-Salim, som är projektledare för Region Stockholms kunskapshöjande satsning gällande amning för hela vårdkedjan. I detta avsnitt berättar Amal bl a om sitt arbete på WABA (World Alliance for Breastfeeding Action), om kampanjer och opinionsbildning över hela världen...


Jan 15, 2021

I Stockholm har utlandsfödda kvinnor och familjer sedan 2017 kunnat få stöd under förlossningen av en kulturdolksdoula. Kulturtolksdoulans roll är att hjälpa familjen till ökad trygghet genom sitt aktiva doulastöd på plats under födseln och i detta ingår att doulan kan underlätta kommunikationen med...


Jan 7, 2021

Dagens gäst är Christina Jarnald, leg barnmorska i Sverige & Storbritannien, Fil kand Global hälsa, Master i Socialvetenskap. Föreläsare i Global hälsa. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.


Jan 7, 2021

Dagens gäst är Christina Jarnald, leg barnmorska i Sverige & Storbritannien, Fil kand Global hälsa, Master i Socialvetenskap. Föreläsare i Global hälsa. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.


Jan 7, 2021

Dagens gäst är Christina Jarnald, leg barnmorska i Sverige & Storbritannien, Fil kand Global hälsa, Master i Socialvetenskap. Föreläsare i Global hälsa. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.