Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Sep 27, 2023

Dagens gäst i MHV-podden är Joanna Tingström, universitetsbarnmorska på Södersjukhuset. Joanna berättar vad det innebär att arbeta som universitetsbarnmorska! Intervjuar gör samordningsbarnmorska Anna Akselsson.