Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Sep 19, 2023

Dagens gäst i MHV-podden är Marija Delfechresh, leg barnmorska verksam på Huddinge Barnmorskemottagning. Marija berättar om Fysisk Aktivitet på Recept, hur man kan arbeta med FaR som barnmorska på barnmorskemottagning! Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök. 

Mer information finns www.farledare.se och https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/halsoframjande-arbete/fysisk-aktivitet-pa-recept/far-dagbok/far-dagbok-digital-version.pdf