Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Sep 12, 2023

En inblick till vad MI är, samordningsbarnmorska Anna Akselsson berättar om vad barnmorskestudenter får lära sig om MI under sin barnmorskeutbildning vid Sophiahemmets högskola! Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.