Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Dec 14, 2020

Dagens gäster i MHV-podden är amningsspecialisterna Ann Tiits (Leg barnmorska, projektledare AMSAK och verksam på Mama Mia Söder) och Kristin Svensson (frilansande senior barnmorska med mycket lång erfarenhet. Senast som universitetsbarnmorska på Karolinska universitetssjukhuset. Kristins forskningsområde är hud-mot-hudkontakt första timmen efter födseln, instinktiva barnbeteendet och första amningen i olika kulturer. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.