Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Oct 9, 2020

RFSL gästar MHV-podden! Anna Nordqvist är sakkunnig i familjefrågor och projektledare för det föräldrastödjande projektet Regnbågsfamiljer i väntan, som drivs av RFSL med stöd av Arvsfonden. Sofia Klittmark är barnmorska på RFSL där hon håller föräldraförberedande grupper online för hbtqi-personer som väntar barn, och arbetar för ökad hbtqi-kompetens och inkludering i vården runt graviditet, födande och föräldraskap. Samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök intervjuar.