Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Oct 28, 2020

Mia Barimani, leg barnmorska, Docent och Susanne Åhlund, leg barnmorska, Med Dr arbetar på Enheten för Våld i nära relationer vid Akademiskt Primärvärdscentrum. De intervjuas av samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök om ett pågående projekt om våld i nära relationer.