Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Jun 12, 2023

I dagens avsnitt av MHV-podden berättar Elisabeth Storck Lindholm, mhöl & sektionschef på MHV-enheten och Anne-Charlotte Jonsson, samordningsbarnmorska om Rutinkollen. Syftet med Rutinkollen är att förbättra kvalitet och säkerhet genom BMM själva undersöker hur väl deras rutiner följs för en säker graviditet samt post partum tiden.

https://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/rutinkollen-mhv

Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.