Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Mar 13, 2020

Catharina Zätterström, leg barnmorska berättar om abortens historia. I avsnittet nämns två barnmorskor som av religiösa skäl vägrar utföra aborter- och som inte fått fortsätta jobba vid svenska landsting - har drivit frågan vidare till Europadomstol. Två dagar efter detta avsnitt spelades in fick de två barnmorskorna avslag i Europadomstolen.

Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.