Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Mar 9, 2020

Eva Nordlund, leg barnmorska och Barnmorskeförbundets ordförande berättar i MHV-podden om barnmorskans historia. 300 år på 30 minuter. Samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök intervjuar.