Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Mar 13, 2020

Catharina Zätterström, Leg barnmorska berättar om preventivmedlets historia.

Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.