Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Apr 8, 2024

Dagens gäster är Sophia Brismar Wendel, docent och överläkare, Danderyds sjukhus och Isabelle Yilmaz, barnmorska och forskningskoordinator, Karolinska Solna. Ämnet är OPTION-studien och heminduktion. Gästerna berättar bland annat om den stora nationella studiens upplägg, forskningen bakom samt konkreta tips till barnmorskor som ska informera om studien och vad heminduktion innebär. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Anna Akselsson.