Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Apr 11, 2024

Dagens gäster i MHV-podden är Hanna Milerad, överläkare obstetrik och gynekologi, medicinskt ansvarig och verksamhetsutvecklare och Mia Heneby, samordningsbarnmorska från Enheten för Cancerprevention och Screening vid Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland. De berättar om uppföljning efter höggradiga cellförändringar. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.