Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Apr 25, 2024

Dagens gäst i MHV-podden.se är Emma Fransson,  leg psykolog, docent i medicinsk psykologi, arbetar med Verksamhetstöd för Malinamottagningarna och som Mödrahälsovårdsenhetens psykolog. Emma berättar om psykiatrisk problematik under graviditet och postpartum. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.