Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Jan 15, 2021

I Stockholm har utlandsfödda kvinnor och familjer sedan 2017 kunnat få stöd under förlossningen av en kulturdolksdoula. Kulturtolksdoulans roll är att hjälpa familjen till ökad trygghet genom sitt aktiva doulastöd på plats under födseln och i detta ingår att doulan kan underlätta kommunikationen med vårdpersonalen. Projektet har växt genom åren, under 2020 fick 470 familjer inom regionen stöd av doulorna som i nuläget kan stödja på mer än 25 olika språk! Det finns många styrkor i kulturtolkdoulans roll och samarbetet med vårdgivarna runt den födande och i avsnittet kan du höra mer om detta!  Dagens gäst i MHV-podden är Anna Jensen, leg barnmorska och projektledare för Doula och kulturtolk Stockholm. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.