Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Feb 19, 2019

Mödrahälsovårdsöverläkare Jennie Stolt och barnmorska Emma Lilliehöök intervjuar överläkare & gynekolog Helena Kopp Kallner verksam på Danderyds sjukhus och barnmorska Niklas Envall verksam på RFSU-kliniken för sexuell hälsa.