Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Feb 12, 2021

Dagens gäster i MHV-podden är samordningsbarnmorskorna Anne-Charlotte Jonsson och Malin Vikström. De berättar om en ny journalmall som syftar till strukturerad preventivmedelsrådgivning. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök