Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Feb 19, 2019

Barnmorska Niklas Envall och överläkare & gynekolog Helena Kopp Kallner gästar MHV-podden. Intervjuar gör mödrahälsovårdsöverläkare Jennie Stolt och barnmorska Emma Lilliehöök.