Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Feb 16, 2021

Svåra etiska konflikter är en ofrånkomlig del av barnmorskans arbete och när motsättningar uppstår behövs strategier för hur dessa ska hanteras. Den etiska koden kan vara ett stöd i hur barnmorskorna kan tänka och agera. Dagens gäst är Marie Oscarsson, Lektor vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet i Kalmar. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.