Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Apr 5, 2019

Samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök intervjuar barnmorska Lena Rolfhamre.

Graviditetsdiabetes (GDM) är ett hälsoproblem globalt. Konsekvenserna av GDM är ökade risker för mamma & barn, både under graviditet, förlossning och barnafödande. Har även långtidskonsekvenser för både mamman (hög risk att insjukna i typ 2 diabetes) och barnet (hög risk för fetma och metabola avvikelser).