Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


May 24, 2023

Barnmorskorna My Söderlund och Milou Lugmair beskriver sina upplevelser av att arbeta inom svensk abortvård och svarar på frågorna: Hur går ett besök till? Vad är barnmorskans roll? MHV-podden samtalar högt och lågt kring ämnet abort. Intervjuar gör samordningsbarnmorskan Emma Lilliehöök.