Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Jan 29, 2021

Dagens gäst i MHV-podden är Amal Omer-Salim, som är projektledare för Region Stockholms kunskapshöjande satsning gällande amning för hela vårdkedjan. I detta avsnitt berättar Amal bl a om sitt arbete på WABA (World Alliance for Breastfeeding Action), om kampanjer och opinionsbildning över hela världen för amning. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.