Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Dec 17, 2021

Dagens gäst i MHV-podden är Anna-Lena Näsström, Leg Barnmorska på Origo. Origo är ett länsövergripande resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.