Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Oct 14, 2022

Dagens gäster i MHV-podden är Johanna Rubin, barnläkare, med dr, vaccinexpert och utredare på Folkhälsomyndigheten och Åsa Jansson, mödrahälsovårdsöverläkare på MHV-enheten. Ämnet är kikhosta och varför det är viktigt att gravida vaccinerar sig mot kikhosta. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.