Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Jul 12, 2019

Samtal med Biomedicinsk analytiker Elisabeth Jalkesten och Överläkare Agneta Wikman som jobbar med transfusionsmedicin, denna första del handlar mest om RH profylax. Agneta och Elisabeth kommer att gästa MHV-podden på nytt i höst. Intervjuar gör samordningsbarnmorskorna på MHV-enheten Emma Lilliehöök och Anne-Charlotte Jonsson