Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Dec 20, 2019

Mödrahälsovårdsöverläkare Birgitta Obasi intervjuas av samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök. MHV-podden handlar i detta avsnitt om TBC - om varför det är viktigt att screena gravida för TBC.