Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Mar 31, 2022

Dagens gäst i MHV-podden är Rebecka Vyth smittskyddsbarnmorska och utredare, Smittskydd Stockholm. Avsnitten är uppdelade i tre delar och belyser följande områden:

  • STI-Provtagning generellt och vad som gäller enligt smittskyddslagen
  • Handläggning vid positiva prover
  • Vad gäller kring nättester
  • När ska man remittera och vart?
  • Hur ser statistiken för anmälningspliktiga STI:er ut i Sverige och Stockholm?

Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.