Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Feb 19, 2019

Helena Kopp Kallner överläkare & gynekolog verksam på Danderyds sjukhus och Niklas Envall barnmorska verksam på RFSU-kliniken för sexuell hälsa, intervjuas i MHV-podden av mödrahälsovårdsöverläkare Jennie Stolt och barnmorska Emma Lilliehöök.