Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


May 11, 2021

Dagens gäster i MHV-podden är Maria Haddad: amningskunnig barnsjuksköterska på Sollentuna amningsmottagning och Sollentuna BVC, handledare för de nyöppnade amningsmottagningarna i länet, amningsföreläsare för KI och BHV-enheten. Kjersti Graasvoll: IBCLC certifierad, amningskunnig barnsjuksköterska på Sollentuna amningsmottagning och Sollentuna BVC, handledare för de nyöppnade amningsmottagningarna. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.