Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Jan 31, 2024

Dagens gäst i MHV-podden är Felicia Nordenstam, MD PhD, Överläkare Barnkardiologi, Sektionschef Barnhjärtcentrum Stockholm/Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset. Felicia berättar bland annat om folkhälsoproblemet snus och nikotin, med utgångspunkt från sin doktorsavhandling "Perinatal snus exposure and cardiovascular function in the child".

Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.