Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Jan 7, 2021

Dagens gäst är Christina Jarnald, leg barnmorska i Sverige & Storbritannien, Fil kand Global hälsa, Master i Socialvetenskap. Föreläsare i Global hälsa. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.