Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Jul 7, 2021

Eftervård - Rehabilitering post partum! Dagens gäst i MHV-podden är Emma Regberg, Leg. fysioterapeut, specialist inom obstetrik, gynekologi, urologi. Har skrivit boken Gravidkraft som handlar om träning under graviditet, arbetar kliniskt inom öppenvård, undervisar på KI, inom olika mödravårdsprojekt och utbildar fysioterapeuter och barnmorskor i ämnet. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.