Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Mar 15, 2021

Dagens tre gäster i MHV-podden är Karen Flö, mamma till Liv, 3 år, med Downs syndrom. Mickan Lüning, sakkunnig fosterdiagnostik på Svenska Downföreningen och föreningens representant i Snif (Svenskt nätverk för information kring fosterdiagnostik). Charlotta Ingvoldstad Malmgren, genetisk vägledare på centrum för fostermedicin vid Karolinska Universitetssjukhuset samt sammankallande för Snif. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.