Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Oct 25, 2019

Dagens gäst är Görel Cederblad, Leg Barnmorska, enhetschef på Farsta, Skogås och Vantörs barnmorskemottagningar. Görel intervjuas av samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök. Ämnet för dagen är pessar.