Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Jul 5, 2019

Leg Barnmorska och forskare på WHO center Karin Emtell Iwarsson intervjuas av samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök. Bland annat om manligt preventivmedel!