Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


May 15, 2023

Dagens gäster i MHV-podden är psykolog Clara Linnros verksam på BHV-enheten och psykolog Emma Fransson som är verksam på MHV-enheten. Tillsammans bildar de Verksamhetsstöd Malina och berättar om de nya psykologmottagningarna för barn 0 - 5 år  och för blivande föräldrar! Malinamottagningarna öppnade under hösten 2022 och finns över hela Region Stockholm. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Anna Akselsson.