Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


May 31, 2024

Dagens gäster i MHV-podden är Ida Carlsson, leg sjuksköterska med en master i Global Hälsa och Elisabeth Ubbe, leg barnmorska, journalist och fotograf. De berättar om sitt arbete på organisationen Läkare i Världen och hur man kan tänka när det gäller tillgänglighet till SRHR-vård och information om rättigheter för papperslösa och andra migrantgrupper. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Anna Akselsson.