Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Jan 3, 2024

Dagens gäst i MHV-podden är Marie (Mia) Heneby, samordningsbarnmorska på Regionalt Cancer Center. Mia berättar om hur screening för humant papillomvirus (HPV) och HPV-vaccination används som cervixcancerprevention, med syfte att utrota livmoderhalscancer! Intevjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.