Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Apr 29, 2021

Dagens gäst i MHV-podden är Jan Brynhildsen, professor i obstetrik och gynekologi. I detta avsnitt pratar vi om barnmorskans och läkarens ansvarsområden vid förskrivning av preventivmedel. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.