Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Jul 4, 2024

Dagens gäst i MHV-podden är Jens Karberg, ansvarig för MÄN:s arbete med jänställt föräldraskap. Jens möter i sitt arbete många föräldrar och de som arbetar med föräldrar och barn, inom t ex mödrahälsovården. MÄN har under 30 år arbetat för en jämställd värld utan våld där fokus på barn och unga är viktigt. I det arbetet är föräldrar och pappors deltagande något som varit centralt för organisationen. Idag når MÄN pappor bland annat genom pappagrupper och https://pappor.se/

https://killar.se/

https://mfj.se/

Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.