Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Oct 26, 2022

Dagens gäst i MHV-podden är Karin Pettersson, docent, överläkare, sektionschef graviditet och förlossning vid Karolinska Universitetssjukhuset. Karin är också redaktör för INFPREG som är en databas för samlad kunskap kring infektioner och graviditet. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Anna Akselsson.