Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


May 22, 2019

Samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök intervjuar läkare Anna Sandström om Impact studien - forskning om preeklampsi.

Återupprepningsrisk av preeklampsi är 10-50 % beroende på hur allvarlig (inklusive HELLP, eklampsi tillväxthämning hos barnet) och tidig preeklampsin var i första graviditeten samt övriga riskfaktorer.