Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Oct 12, 2022

Dagens gäst i MHV-podden är Eva Östlund mödrahälsovårdsöverläkare på MHV-enheten och överläkare på Södersjukhusets kvinnoklinik. Ämnen är hypertoni och preeklampsi i samband med graviditet och postpartum. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.