Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Apr 5, 2019

Mödrahälsovårdsöverläkare Jennie Stolt och samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök intervjuar Lena Rolfhamre, barnmorska och del av GDM-teamet och mödrahälsovårdsöverläkare Elisabeth Storck-Lindholm.