Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Dec 18, 2018

Mödrahälsovårdsöverläkare Jennie Stolt & Samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök intervjuar Samordningsbarnmorska Anne-Charlotte Jonsson om AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification) och om DUDIT (Drug Use Disorders Identificaton)