Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Dec 18, 2018

Mödrahälsovårdsöverläkare Jennie Stolt och Samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök intervjuar Samordningsbarnmorska Anne-Charlotte Jonsson om utbildningsinsats kring Goda Levnadsvanor. Information om Rosenlunds mödravårdsteam och om Capio Maria.