Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Mar 19, 2021

MHV-poddens två digitala gäster är Tommy Carlsson, legitimerad barnmorska, intensivvårdssjuksköterska, lektor vid Röda Korsets Högskola och doktor i medicinsk vetenskap. Susanne Georgsson, professor i omvårdnad och sedan 2019 rektor vid Röda Korsets Högskola. Susanne är utbildad sjuksköterska, barnsjuksköterska och barnmorska. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.